Danh mục bệnh

Tắc ống dẫn tinh

Tắc ống dẫn tinh ở nam giới chiếm tỷ lệ thấp trong vô sinh ở nam giới. Tắc ống dẫn tinh có thể do bẩm sinh dị tật hay trường hợp sau thắt ống dẫn tinh