Danh mục bệnh

Thủ dâm

Thủ dâm hành động kích thích bộ phận kích dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Từ đó cần có những kiến thức cơ bản về việc thủ dâm để bảo vệ sức khỏe của bạn